IN ENGLISH

valik

MAALAUKSISTA


Olen syntynyt vuonna 1970. 20 ensimmäistä vuottani asuin ja kävin koulujani Ivalossa. Pohjoisen eläin- ja värimaailmat eivät voineet olla jättämättä jälkiään sielunmaailmaani. Tästä perinnöstä olen ammentanut taiteeseeni aina. Asuinpaikkakunnalla on suuri vaikutus minuun. Suurin ja ratkaisevin vaikutus taiteeseeni oli muutolla Oulusta Rovaniemelle vuonna 2002. Kirja- ja tekstiilitaiteet vaihtuivat maalaustaiteeseen ja lapsena Ivalossa kuulemani uskomukset lentävistä, linnunrataa kiertävistä eläimistä tulivat näkyviksi maalauksissani.

Pohjoisen rikas eläinmaailma on minulle jatkuva inspiraationlähde. Teoksissani eläimet ovat pääosissa, mutta kertovat hyvinkin inhimillisistä tilanteista. Eläimet näyttävät olevan kiperissä tilanteissa, valintojen, sokkeloiden ja labyrinttien äärellä. Jotakin on juuri tapahtumaisillaan. Ihmisen läsnäolo ilmenee lähinnä riimujen, puumerkkien, kulkuneuvojen ja uskomusten kautta.

Pohjoisen mytologiat kiehtoivat siinä määrin, että tein jopa pro gradu tutkielmani aiheesta vuonna 2005 Lapin yliopistolle. (BAGUA, KOMPASSI, RUMPU ja TÄHTIKARTTA akryylimaalaussarjan suunnittelun työkaluina. Pohjoisen mytologiat ja feng shui kohtaavat Winterdream huvilalla, 2005) Kalevala puolestaan inspiroi minua 12 maalauksen verran. Teoksissa Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen kulkevat kukin omalla valitullaan tiellä: Väinämöinen kulkee tiedon tiellä, Ilmarinen taidon tiellä ja Lemminkäinen nimensä mukaisesti poukkoilee tunteen tiellä. Nämä neliönmuotoiset, helmin ja metallilangoin rikastetut teokset olivat osa Lapin yliopiston kuvataiteen aineopintojani ja näyttely oli esillä yliopiston Katve Galleriassa alkutalvella 2007.

Kunnioitan suuresti luontoa sekä vanhaa shamanistista elämäntapaa, jonka pyrkimyksenä on elää sopusoinnussa luonnon ja ympäristön kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PAINTINGS


37 years ago I was born in Ivalo, a vivid small town, 300 kilometres up from the Arctic Circle, close to Lake Inari. Long white winters, lot of snow and a dark blue period when you could not see the sun for a couple of months at all, left an eternal mark for my soul. At the age of 20, I left Ivalo and lived in many towns in Central and Southern Finland. Then, in 2002, I moved to Rovaniemi, back to Lapland, and the stories and mythologies of the North really started to fascinate me in a way that I had no other choice but paint.
The rich fauna of North is a constant inspiration for me. In my paintings, the animals are playing the main role, but in a very human like situations. They are in different situations, in the edge of choices and labyrinths. The presence of man occurs mostly via the presence of runes, woodnotes, vehicles and beliefs.
The Northern mythologies have interested me a great deal. I wrote my theses to the University of Lapland inspired by the Northern mythologies and feng shui. (BAQUA, COMPASS, DRUM and A STARMAP as a toolset for acrylic paintings. Northern mythologies and feng shui meet in Winterdream House, 2005). Kalevala inspired me for a series of 12 paintings. In these square shaped paintings Väinämöinen goes on the road of wisdom, Ilmarinen goes on the road of skill and Lemminkäinen goes on the road of feelings. The series, enriched with glass beads and metallic threats, was exhibited in Katve Galleria, University in Lapland, early spring 2007 and was part of my visual art studies.
I deeply respect the Nature and the shamanic view of life, characterised by a deep respect for nature, and the endeavour to establish a balance with the environment.

 

 

BACK